Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 2 phòng ngủ tháp Babylon

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 2 phòng ngủ tháp Babylon 1

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 2 phòng ngủ tháp Babylon 2

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 2 phòng ngủ tháp Babylon 3

Thiết kế nội thất phòng ngủ chính

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 2 phòng ngủ tháp Babylon 7

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 2 phòng ngủ tháp Babylon 8

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 2 phòng ngủ tháp Babylon 9

Thiết kế nội thất phòng ngủ trẻ em

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 2 phòng ngủ tháp Babylon 4

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 2 phòng ngủ tháp Babylon 5

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 2 phòng ngủ tháp Babylon 6