Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung 1

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung 2

Thiết kế nội thất phòng ăn

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung 3

Thiết kế nội thất phòng bếp

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung 4

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung 5

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung 6

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung 7

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung 8

Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung 9

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung 10

Thiết kế nội thất phòng làm việc

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung 11

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity hiện đại trẻ trung 12