Thi công nội thất căn hộ 99m2 Central Sunrise City

Mặt bằng tổng thể căn hộ

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 1

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 2

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 3

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 4

Thiết kế nội thất phòng ăn

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 5

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 6

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 7

Thiết kế nội thất phòng bếp

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 8

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 9

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 10

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 11

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 12

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 13

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 14

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 15

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 16

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 17

Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 18

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 19

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 20

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 21

Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5W1 99m2 22

Xem video Thiết kế thi công nội thất căn hộ số 5, 99m2 2 phòng ngủ - Central Sunrise City

Hình ảnh - hoạt động