Thi công nội thất căn hộ Central Sunrise City 2 phòng ngủ

Mặt bằng tổng thể căn hộ

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 1

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 2

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 3

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 4

Thiết kế nội thất phòng bếp

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 5

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 6

Thiết kế nội thất phòng ăn

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 7

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 8

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 9

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 10

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 11

Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 12

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 13

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 14

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 15

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 16

Thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 17

Video thiết kế thi công nội thất căn hộ 1106W3 khu Sunrise City - Central Towers

Tin mới:

Hình ảnh - hoạt động