Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh

Thiết kế nội thất phòng khách

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 1

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 2

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 3

Thiết kế nội thất bàn ăn

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 4

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 5

Thiết kế nội thất bếp

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 6

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 7

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 8

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 9

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 10

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 11

Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 12

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 13

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes Bason hiện đại, sang chảnh 14