Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic

Thiết kế và thi công nội thất phòng khách

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 1

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 2

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 3

Thiết kế và thi công nội thất phòng ăn

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 4

Thiết kế và thi công nội thất phòng bếp

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 5

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 6

Thiết kế và thi công nội thất phòng ngủ master

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 7

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 8

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 9

Thiết kế và thi công nội thất phòng ngủ 2

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 10

Thiết kế và thi công nội thất phòng ngủ 3

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 11

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 12

Thiết kế và thi công nội thất phòng vệ sinh 3

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 13

Thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ NewCity Neo Classic 14