Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2

Công ty CP XD TT Nội Thất ZANO đang chuẩn bị gấp rút hoàn thiện để bàn giao hạng mục thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nội thất căn hộ mẫu CM2 mà Zano Furniture thi công gồm phòng khách, bếp và 2 phòng ngủ, và là một trong những dự án căn hộ cao cấp của Thuận Việt, tọa lạc tại phường Bình Khánh, quận 2.

Công ty CP XD TT Nội Thất ZANO đang chuẩn bị gấp rút hoàn thiện để bàn giao hạng mục thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nội thất căn hộ mẫu CM2 mà Zano Furniture thi công gồm phòng khách, bếp và 2 phòng ngủ, và là một trong những dự án căn hộ cao cấp của Thuận Việt, tọa lạc tại phường Bình Khánh, quận 2.

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 1

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 2

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 3

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 4

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 5

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 6

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 7

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 8

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 9

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 10

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 11

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 12

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 13

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 14

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 15

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 16

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 17

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 18

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 19

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 20

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 21

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 22

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 23

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 24

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 25

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 26

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 27

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 28

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 29

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 31

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 33

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 34

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 36

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 37

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 38

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 39

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 40

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 41

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 42

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 43

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 44

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 45

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 47

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 48

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 49

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 50

Ngày 25/03/2017 tiếp tục thi công sảnh hành lang tầng 19 Thuận Việt. Sau đây là 1 số hình ảnh thi công tại công trình.

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 51

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 52

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 53

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 54

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 55

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 56

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 57

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 58

Cập nhật hình ảnh ngày 28/03/2017

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 59

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 60

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 61

30/03/2017 Lắp đặt đồ gỗ, tổng vệ sinh để hoàn thiện và bàn giao căn hộ.

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 62

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 63

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 64

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 65

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 66

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 67

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 68

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 69

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 70

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 71

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 72

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 73

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 74

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 75

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 76

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 77

Thi công trang trí nội thất nhà mẫu CM2 khu đô thị mới Thủ Thiêm Q.2 78