20/Jun/2017

Chính sách và quy định chung

1. Quyền và trách nhiệm của người bán hàng/cung ứng dịch vụ

- Cung cấp đúng loại hàng hóa mà khách hàng đã lựa chọn.

- Có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin về: nhu cầu, điều kiện vận chuyển.

2. Quyền và trách nhiệm của người mua hàng

- Cung cấp đầy đủ các thông tin về nhu cầu, điều kiện vận chuyển, điều kiện đổi trả, chăm sóc khách hàng về sau… và các điều kiện khác (nếu có) cùng các yêu cầu cần thiết để người bán/cung cấp dịch vụ tư vấn đúng, chính xác các sản phẩm phù hợp nhất với khách hàng.

- Cùng thực hiện mọi vấn đề do hai bên thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác, tự nguyện.

- Cung cấp đầy đủ thông tin như: Tên, Địa chỉ, Số điện thoại khi người mua có nhu cầu về việc người bán vận chuyển hàng hóa đến tận nơi.

- Thanh toán cho người bán/cung cấp dịch vụ đầy đủ theo thỏa thuận giữa hai bên trong việc mua/bán sản phẩm.

3. Quy trình thực hiện

- Bước 1: Khách hàng liên hệ với webiste zano.com.vn để xem sản phẩm/dịch vụ hoặc liên hệ trực tiếp để đặt mua.

- Bước 2: Người bán hàng tư vấn và lựa chọn chính xác loại sản phẩm/dịch vụ mà người mua yêu cầu.

- Bước 3: Thanh toán theo thỏa thuận và giá cả đã niêm yết.

- Bước 4: Tiến hành giao hàng tận nơi/cung ứng sản phẩm/dịch vụ trong trường hợp khách hàng có yêu cầu.

- Bước 5: Hoàn tất việc mua hàng/cung ứng dịch vụ.