02/Mar/2017

Giá trị cốt lõi

SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG - NHÂN VĂN

Sáng tạo: Zano Furniture luôn luôn đề cao sự sáng tạo, không ngừng học hỏi, cập nhật xu hướng, cải tiến sản phẩm - dịch vụ để thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng trung thực - đoàn kết.

Chất lượng: Zano Furniture xem chất lượng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, luôn cải tiến chất lượng sản phẩm - dịch vụ cung cấp, xây dựng quy trình, hệ thống kiểm tra, kiểm soát chất lượng từ khâu đầu đến lúc hoàn tất chuyển giao sản phẩm - dịch vụ cho khách hàng, cũng như duy trì và cải tiến dịch vụ hậu mãi, bảo trì, bảo hành đúng hạn, đúng thời gian và đúng chất lượng.

Nhân văn: Zano Furniture xây dựng các mối quan hệ với khách hàng - đối tác - cổ đông - nhân viên với tinh thần nhân văn. Xem các mối quan hệ này là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Tạo dựng ra môi trường công bằng - trung thực - đoàn kết.