Địa chỉ:
Office: 185 Ben Van Don, Ward 5, District 4, HCM City
Factory: Lot A2-1, Road No. 4, Tan Kim Industrial Park, Can Giuoc, Long An
  info@zano.com.vn
Điện thoại:
Tel: (028) 66 50 57 45
Mobile:
Hotline: 0902.91.92.39
Tax code: 0310911362 - Ho Chi Minh City
Send an Email
(Tùy chọn)