[Đang cập nhật] Thi công nội thất biệt thự Sadeco tuyệt đẹp

- Tên dự án: Thi công nội thất biệt thự Sadeco (Sông Ông Lớn)

- Địa chỉ: Khu biệt thự Sadeco (Sông Ông Lớn), Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

- Diện tích: 1000m2

Giai đoạn 1: Hiện trạng công trình

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 1

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 2

Giai đoạn 2: Phối cảnh 3D

Đang cập nhật...

Giai đoạn 3: Tiến độ thi công

Hình ảnh công trình ngày 15.09.2018

Thi công nội thất phòng bếp

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 3

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 4

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 5

Thi công nội thất phòng ngủ master

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 7

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 6

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 8

Thi công nội thất phòng ngủ lớn

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 9

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 10

Thi công nội thất phòng ngủ 3

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 11

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 12

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 13

Thi công nội thất phòng ngủ 4

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 13

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 13

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 13

Thi công nội thất biệt thự Sông Ông Lớn tuyệt đẹp 13

Giai đoạn 4: Hoàn thành

Đang cập nhật...

Tin mới: