Thiết kế thi công nội thất căn hộ NewCity 3 phòng ngủ đẹp ngỡ ngàng

- Vị trí: Tháp HAWAII (HA)

- Địa điểm: Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, TP.HCM

- Diện tích: 86m2

- Phong cách thiết kế: Hiện đại

Giai đoạn 1: Hiện trạng công trình

Đang cập nhật...

Giai đoạn 2: Phối cảnh 3D

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 86m2 3 phòng ngủ 1

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 86m2 3 phòng ngủ 2

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 86m2 3 phòng ngủ 3

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 86m2 3 phòng ngủ 4

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 86m2 3 phòng ngủ 5

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 86m2 3 phòng ngủ 6

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 86m2 3 phòng ngủ 7

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 86m2 3 phòng ngủ 8

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 86m2 3 phòng ngủ 9

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 86m2 3 phòng ngủ 10

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 86m2 3 phòng ngủ 11

Thiết kế nội thất căn hộ NewCity 86m2 3 phòng ngủ 12

Giai đoạn 3: Tiến độ thi công

Thi công nội thất căn hộ NewCity 86m2 1

Thi công nội thất căn hộ NewCity 86m2 2

Thi công nội thất căn hộ NewCity 86m2 3

Thi công nội thất căn hộ NewCity 86m2 4

Thi công nội thất căn hộ NewCity 86m2 5

Thi công nội thất căn hộ NewCity 86m2 6

Thi công nội thất căn hộ NewCity 86m2 7

Thi công nội thất căn hộ NewCity 86m2 8

Giai đoạn 4: Hoàn thành

Đang cập nhật...

Tin mới: