Thiết kế và thi công nội thất nhà phố Lakeview City

Vị trí: Căn góc THA.C3 lô EL6 Đường 14 - KHU DÂN CƯ VÀ DU LỊCH - VĂN HÓA - GIẢI TRÍ thuộc KHU DÂN CƯ NAM RẠCH CHIẾC (90,31HA) - LAKEVIEW CITY

Vị trí: Căn góc THA.C3 lô EL6 Đường 14 - KHU DÂN CƯ VÀ DU LỊCH - VĂN HÓA - GIẢI TRÍ thuộc KHU DÂN CƯ NAM RẠCH CHIẾC (90,31HA) - LAKEVIEW CITY

Địa điểm: Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Diện tích: 230m2 gồm 4 tầng 1 trệt, 2 lầu và 1 áp mái

Giai đoạn 1: Hiện trạng công trình

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 0

Giai đoạn 2: Phối cảnh 3D

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 1

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 2

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 3

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 4

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 5

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 6

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 7

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 8

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 9

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 10

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 11

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 12

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 13

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 14

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 15

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 16

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 17

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 18

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 19

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 20

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 21

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 22

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 23

Thiết kế nội thất nhà phố Lakeview City 24

Giai đoạn 3: Tiến độ thi công

Hình ảnh công trình ngày 06.10.2018

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 12

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 13

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 14

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 15

Giai đoạn 4: Hoàn thành

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 1

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 2

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 3

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 4

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 5

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 6

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 7

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 8

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 9

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 10

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 11

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 12

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 13

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 14

Thi công nội thất nhà phố Lakeview City 15