Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City

Được phân biệt bởi tiêu chí xa hoa, thiết kế không gian sống ấn tượng, sử dụng các vật liệu trang trí nội thất đắt tiền nhất, nên căn hộ Penthouse luôn gắn liền với phong cách sống của giới thượng lưu trong xã hội.

Được phân biệt bởi tiêu chí xa hoa, thiết kế không gian sống ấn tượng, sử dụng các vật liệu trang trí nội thất đắt tiền nhất, nên căn hộ Penthouse luôn gắn liền với phong cách sống của giới thượng lưu trong xã hội.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Zano Furniture đã miệt mài nghiên cứu cơ cấu chức năng của nhiều căn hộ và phát triển các không gian kiểu mới sao cho thỏa mãn nhu cầu khắt khe của từng khách hàng.

Giai đoạn 1: Hiện trạng công trình

Giai đoạn 2: Phối cảnh 3D

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 1

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 2

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 3

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 4

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 5

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 6

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 7

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 8

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 9

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 10

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 11

Giai đoạn 3: Tiến độ thi công

Giai đoạn 4: Hoàn thành

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 12

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 13

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 14

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 15

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 16

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 17

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 18

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 19

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 20

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 21

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 22

Thiết kế thi công nội thất penthouse duplex V5 Sunrise City 23