Thiết kế nội thất căn hộ 1 phòng ngủ New City Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất phòng khách liền bếp

Thiết kế nội thất căn hộ 1 phòng ngủ New City Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 1 phòng ngủ New City Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 1 phòng ngủ New City Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 1 phòng ngủ New City Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 1 phòng ngủ New City Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất phòng ngủ

Thiết kế nội thất căn hộ 1 phòng ngủ New City Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 1 phòng ngủ New City Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 1 phòng ngủ New City Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 1 phòng ngủ New City Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất phòng vệ sinh

Thiết kế nội thất căn hộ 1 phòng ngủ New City Thủ Thiêm

Hình ảnh - hoạt động