Thiết kế nội thất căn hộ 2 phòng ngủ NewCity Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất phòng khách liền phòng ăn, bếp

Thiết kế nội thất căn hộ 2 phòng ngủ NewCity Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 2 phòng ngủ NewCity Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 2 phòng ngủ NewCity Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 2 phòng ngủ NewCity Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Thiết kế nội thất căn hộ 2 phòng ngủ NewCity Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 2 phòng ngủ NewCity Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 2 phòng ngủ NewCity Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất phòng ngủ nhỏ

Thiết kế nội thất căn hộ 2 phòng ngủ NewCity Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất căn hộ 2 phòng ngủ NewCity Thủ Thiêm

Thiết kế nội thất phòng vệ sinh

Thiết kế nội thất căn hộ 2 phòng ngủ NewCity Thủ Thiêm

Hình ảnh - hoạt động