30/09/2017

Thiết kế thi công nội thất sảnh toà nhà NewCity công trình Thuận Việt

ZANO CORP đang gấp rút hoàn thiện thi công nội thất sãnh căn hộ TM1 block C công trình Thuận Việt tại phường Bình Khánh, Quận 2, Tp.HCM. Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất tại công trình.

ZANO CORP đang gấp rút hoàn thiện thi công nội thất sãnh căn hộ TM1 block C công trình Thuận Việt tại phường Bình Khánh, Quận 2, Tp.HCM. Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất tại công trình.

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 1

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 2

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 8

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 3

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 4

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 5

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 6

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 7

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 9

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 10

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 11

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 12

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 13

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 14

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 16

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 17

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 18

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 20

Thiết kế thi công nội thất sãnh TM1 block C công trình Thuận Việt 21