Tuyển dụng

Họa viên kiến trúc, triển khai bản vẽ thi công

  06/11/2017
  1174
CÔNG TY CỔ PHẦN XD TRANG TRÍ NỘI THẤT Z.A.N.O tuyển dụng Họa viên kiến trúc, triển khai bản vẽ thi công.

Tuyển dụng 2017

  11/01/2017
  1909
Nhằm mở rộng mạng lưới phân phối và kênh bán hàng, nội thất ZANO FURNITURE cần hợp tác với Kiến Trúc Sư, nhân viên tư vấn trong lĩnh vực BĐS và nội thất nếu bạn làm một trong những lĩnh vực sau.

Hình ảnh - hoạt động

Menu thiết kế mẫu-mobile