Penthouse Duplex - Đẳng cấp thượng lưu

Thiết kế nội thất phòng khách

Penthouse Duplex - Đẳng cấp thượng lưu 1

Penthouse Duplex - Đẳng cấp thượng lưu 4

Thiết kế nội thất phòng ăn

Penthouse Duplex - Đẳng cấp thượng lưu 2

Penthouse Duplex - Đẳng cấp thượng lưu 3

Thiết kế nội thất phòng ngủ master

Penthouse Duplex - Đẳng cấp thượng lưu 4

Thiết kế nội thất phòng ngủ 2

Penthouse Duplex - Đẳng cấp thượng lưu 5

Thiết kế nội thất phòng ngủ trẻ em

Thiết kế nội thất Penthouse V5 Sunrise City

Thiết kế nội thất phòng vệ sinh

Penthouse Duplex - Đẳng cấp thượng lưu 6

Penthouse Duplex - Đẳng cấp thượng lưu 7

Penthouse Duplex - Đẳng cấp thượng lưu 8